PHP Cronjob instellen in DirectAdmin

Hoe een cronjob in te stellen in directadmin.

Onderstaande php script wordt om de 5 minuten uitgevoerd.
PHP crobjob

Commando:
/usr/local/bin/php /home/ronnyf/domains/sennweb.com/cronjobs/checkPeersCron.php > /home/ronnyf/domains/sennweb.com/cronjobs/checkPeersCron.out	
1. Het php commando wordt aangeroepen: /usr/local/bin/php
2. Het script wordt aangeroepen: /home/ronnyf/domains/sennweb.com/cronjobs/checkPeersCron.php
3. De output wordt opgeslagen: /home/ronnyf/domains/sennweb.com/cronjobs/checkPeersCron.out

Klaar.